Raid Electric Płyn Do Elektrofumigatora 45 Nocy

34,80

SKU: 3aab333cc380 Tagi: ,

Opis

Raid płyn odwadobójczy przeciw komarom – zapas. Działa do 45 nocy (stosowany 8h na dobę). Zapewnia ochronę przed uciążliwymi komarami w pomieszczeniu do 30 m3. Działa w sposób ciągły i dyskretny. Jest bezzapachowy i nie dymi.- Skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle.- Chroni pomieszczenia do 30 m3.45 nocy*bezzapachowy*działa do 45 x 8 godzin (=360 godzin), gdy używany z urządzeniami RaidSposób użycia: Zwróć uwagę czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o natężeniu 230 V.1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia.2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.3. Aby zatrzymać działanie urządzenia wyłączyć je z kontaktu.4. Buteleczkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymienić ją na nową. Optymalną ochronę uzyskuje się po 30 min od włączenia.Raid płyn owadobójczy przeciw komarom – zapas.NiebezpieczeństwoPołknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Zawiera: destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa).Substancja czynna: praletryna 1,2 g/100 g.W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy podać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać pod zamknięciem. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać obficie wodą. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

pink queen, roza damasceńska, żółto czarny ptak który odlatuje z polski na zimę, smagliczka zwisająca, dom handlowy net opinie

yyyyy