Kpl. Panewek Korbowodowych N-0,20 (89064B-736936M91) Massey Ferguson/Perkins

63,95

Opis

Kick the Tick Max Repelent Plus to aerozol do odstraszania komarów, meszek, kleszczy. Okres działania odstraszającego komary i meszki: 4 godziny od zastosowania produktu. Okres działania odstraszającego kleszcze: 2 godziny od zastosowania produktu. Do stosowania bezpośrednio na skórę.Wskazania: odstraszanie komarów, meszek i kleszczy. Dla dorosłych i dzieci od 3. roku życia.Dawkowanie: niewielką ilość repelentu należy rozpylić w odległości około 20cm na miejsce narażone na ukąszenie. Na twarz nanosić pośrednio: nanieść repelent na dłoń, a następnie lekko natrzeć skórę. Stosować 1 raz dziennie u dzieci od 3. roku życia, 2 razy dziennie u dorosłych i dzieci od 12. roku życia.

Środki ostrożności: działa drażniąco na oczy. Skrajnie łatwo palny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 stopni Celsjusza. Nie nanosić na dłonie dzieci. Nie wdychać par produktu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie spożywać. Nie nanosić na odzież.

Pierwsza pomoc: W przypadku niewłaściwego użycia oraz wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem. W kontakcie ze skórą: przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W kontakcie z ustami: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój.

Kick The Tick

cis pospolity opis, woda basenowa, saletra potasowa yara, senga sengana opinię, mospilan ćma bukszpanowa dawkowanie, drzewo z kolcami na pniu, produkty biowin, sadzonka rośliny krzyżówka, dojrzaly arbuz, pieczarki dla dzieci, molinia odmiany, wrotycz gdzie kupić, biały nalot na liściach róży

yyyyy