Bros Płytka Na Owady

12,14

Opis

Substancja czynna: transflutryna 7% (7 g/100 g).Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5239/13.Sposób użycia: Płytkę wyjąć z opakowania i umieścić na podstawce w miejscu zapewniającym cyrkulację powietrza, z dala od otwartych okien oraz miejsc bezpośredniego nasłonecznienia. Efekt działania podczas intensywnej wentylacji zmniejsza się.Płytka stopniowo uwalnia pary substancji owadobójczej zwalczając muchy, komary, meszki, dorosłe osobniki moli odzieżowych, mrówki i karaluchy w pomieszczeniach. Jedno opakowanie zabezpiecza kubaturę do 30 m3 (ok. 12 m2) przez ok. 2 miesiące. Pełną skuteczność uzyskuje po ok. 24 godz. od wystawienia płytki.Podstawka znajduje się wraz z płytką w opakowaniu foliowym.Środki ostrożności: Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną. Zabezpieczyć płytkę przed dostępem dzieci.Uwagi: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w obecności dzieci poniżej 3 lat, kobiet w ciąży, osób chorych, alergików. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.UwagaDziała bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi.Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.Płytkę wraz z opakowaniem dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.

Bros

sałata włoska, nawóz biohumus, niebieskie pszczoły, lagerstremia indyjska, jabłoń zapylacze, pigwowiec pośredni owoce, daglezja zielona, budleja niebieska

https://cuk.pl/porady/moj-prad