Bactim Liście 5L Intermag

179,99

Opis

BACTIM Liście od Intermag – ograniczenie źródła infekcji sprawcy parcha jabłoniCharakterystyka nawozu BACTIM LiścieZastosowanie nawozu BACTIM Liście to:przyspieszenie mineralizacji (rozkładu) opadłych z drzew liściograniczenie wielkości źródła infekcji grzyba Venturia inaequalis, sprawcy parcha jabłoni: ograniczenie możliwości dojrzewania owocników, mniejszy potencjał infekcyjny sadu, niższe koszty ochrony saduniższy poziom pozostałości środków ochrony roślin w owocachmniejsze prawdopodobieństwo powstania odporności grzyba sprawcy parcha jabłoni na fungicydypoprawa właściwości fizyko-chemicznych glebymniejsze skażenie środowiska nawozami azotowymiSkuteczność BACTIM Liście – badanieOgraniczenie liczby owocników wykształconych na opadłych liściach przekłada się na mniejszą liczbę wysiewających się wiosną zarodników workowych sprawcy parcha jabłoni. Mniejsza liczba zarodników workowych ogranicza prawdopodobieństwo infekcji młodych tkanek jabłoni oraz zwiększa skuteczność prowadzonej ochrony fungicydowej. Przez wiele lat standardem służącym do przyspieszania rozkładu opadłych z drzew liści był mocznik. Stosowanie tego rozwiązania weszło do tradycji ochrony jabłoni. Jednak w obliczu dbałości o środowisko naturalne i skażenie wód azotanami, powstała istotna potrzeba innego podejścia do tego problemu. Taką alternatywą jest nawóz BACTIM Liście.

Intermag

barberysy, powojnik na ogrodzenie, powojnik pachnący, enrerprice, jak odstraszyć myszy w domu, czarny bez krzew, alfaalfa

yyyyy